finns inte
Notisar.se
Annons

Nu inleds jakten på Gunilla Perssons bidragspengar

Jakten på att samla in Gunilla Perssons bidragspengar kan nu inledas. Hollywoodfrun har blivit dömd till att betala tillbaka de pengar som hon fått utbetalat i form av föräldrapenning och barnbidrag från Försäkringskassan.

Pengarna som hon fått från Försäkringskassan är på felaktiga grunder varpå hon nu kommer behöva betala tillbaka pengarna till Försäkringskassan.

– Jag vet ingenting om detta. Det är första gången jag hör något om saken, säger Gunilla Persson, 59.

Stockholms tingsrätt har utrett saken och det finns nu en dom på fem sidor som Försäkringskassan kan ta med sig till Kronofogden för att få deras hjälp till att driva in skattebetalarnas pengar.

Domen från 18 september vann laga kraft i förra veckan.

– Jag skickar i dag över domen till fordringshanteringen hos oss, säger Emma Bergström på processjuridiska enheten hos Försäkringskassan.

Försäkringskassan genomför en betalningsutredning och därefter kommer de ansöka om betalningsföreläggande, det skriver Dina pengar.

Tvingas betala rättegångskostnaderna

Gunilla Persson är tvungen att betala tillbaka 332 564 kronor plus ränta till Försäkringskassan, enligt domen. Gunilla är även tvungen att stå för myndighetens rättegångskostnader.

Om inte Gunilla betalar kan Kronofogden komma lägga beslag på hennes arvoden från framtida t-framträdanden, serier eller andra framträdanden.

Fått bidrag på felaktiga grunder

Både Skatteverket och Försäkringskassan anser att Gunilla Persson fått bidragen på helt felaktiga grunder. Båda slår nu fast att hon ”aldrig varit bosatt i Sverige så som hon uppgivit i sin anmälan om registrering…”

Försäkringskassan anser att Gunilla inte har bott i Sverige på 30 år. I en inlaga till Stockholms tingsrätt skrev Försäkringskassan följande: ”Sökningar på internet visar ett stort antal träffar där det framgår att Gunilla Persson Linville har bott i USA i 30 år.”.

Pengarna som hon tvingas betala tillbaka fördelas på olika grunder.

  • 86 100 kronor som gäller felaktigt utbetalt barnbidrag för perioden juli 2006 – april 2013.
  •  217 918 kronor som avser felaktigt utbetald föräldrapenning under perioden 23 augusti 2006 – 27 februari 2009.
  •  28 548 kronor för felaktigt utbetald sjukpenning mellan 7 april 2009 och 1 april 2010.
  •  44 383 kronor i rättegångskostnader.

Den totala kostnaden hamnar på 377 000 kronor plus ränta.

Gunilla Persson har varit okontaktbar

Försäkringskassans beslut med återkrav fattades redan den 12 maj 2014. Däremot så har Försäkringskassan haft svårt att få tag i Gunilla. De har flera gånger försökt få kontakt med henne i USA men har möts med tystnad eller returnerade brev. Till slut fick de anlita en amerikansk stämningsman som löste ärendet åt dem.

Under hela processen vittnar Försäkringskassan om stora svårigheter att få kontakt med Gunilla Persson. Stockholms tingsrätt möttes även dom av dessa problem i samband med domstolsprocessen.

Tvistemålet med Försäkringskassan avgjordes utan hennes medverkan i en så kallad tredskodom (vilket betyder att den misstänkte blivit kallad till rättegångsförhandling men inte infunnit sig till förhandling).

”Jag vet att jag inte har gjort något jävla bedrägeri”

Gunilla Persson har tidigare kommenterat brottsmisstankarna till Expressen under 2015. Hon menade då även att fler än hon kunnat gjort sig skyldiga till liknande händelser.

– Jag vet inte att jag gjort något jävla bedrägeri, kommenterade Gunilla Persson brottsmisstankarna för Expressen 2015, och menade samtidigt att fler svenskar kunde ha gjort sig skyldiga till liknande saker:

– Jag skulle kunna namnge många kvinnor som fick bidrag för sina barn, de hade dem i skola halva tiden i New York och halva tiden hemma i Sverige. Ingen av de här kvinnorna kunde väl drömma att det var ett brott. Inte jag heller, sa hon då.